โรงเรียนวัดเบญพาด”ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อCOVID-19)และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย”(12พค.65)

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดเบญพาด ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียน ปีการศึกษา2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้

โรงเรียนวัดเบญพาด ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

เพิ่มเติม..https://www.facebook.com/529300173902290/posts/2194366104062347/?d=n

You may also like...