วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมประชุมการสอน 3 R  ฉบับบ้านปลาดาว ภายใต้กิจกรรม  I-CARE  นวัตกรรมเพื่อต่อยอดและยกระดับคุณภาพการศึกษา

You may also like...