โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนนำนักเรียนเข้ารับวัคซีน ไฟเซอร์ Pfier ฝาสีส้ม ให้กับนักเรียนในระดับอายุ 5-11 ปี

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้นำนักเรียนเข้ารับวัคซีน ไฟเซอร์ Pfier ฝาสีส้ม ให้กับนักเรียนในระดับอายุ 5-11 ปี ณ หน่วยฉีดวัคซีนเทศบาลท่่ามะกา

Previous post วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมประชุมการสอน 3 R  ฉบับบ้านปลาดาว ภายใต้กิจกรรม  I-CARE  นวัตกรรมเพื่อต่อยอดและยกระดับคุณภาพการศึกษา
Next post นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ณ เทศบาลตำบลท่ามะกา