โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนนำนักเรียนเข้ารับวัคซีน ไฟเซอร์ Pfier ฝาสีส้ม ให้กับนักเรียนในระดับอายุ 5-11 ปี

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้นำนักเรียนเข้ารับวัคซีน ไฟเซอร์ Pfier ฝาสีส้ม ให้กับนักเรียนในระดับอายุ 5-11 ปี ณ หน่วยฉีดวัคซีนเทศบาลท่่ามะกา

You may also like...