โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “เปิดเรียน ON Site “

✍️🏫วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565😊🌥️ ภาพบรรยากาศ การเปิดเรียน ON Site วันแรก ณ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019😊😊🧒🏫

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปีการศึกษา 2565 “
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “