โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรม รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “

ประกาศผลกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

❤️กิจกรรม รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ❤️

🔴ได้รับรางวัล ระดับเหรีญทอง🏅🏆

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3”
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3