โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรม รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “

ประกาศผลกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

❤️กิจกรรม รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ❤️

🔴ได้รับรางวัล ระดับเหรีญทอง🏅🏆

You may also like...