โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักทดสอบทางการศึกษา โดยมี ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ประธานกรรมกรรมการสนามสอบ พร้อมด้วย ครูอมรรัตน์ กระต่าย และ ครูดาริกา คำมี กรรมการคุมสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 อย่างเคร่งครัด

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรม รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕