โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ฉีดวัคซีน Pfizer

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร พร้อมด้วย ครูประจำชั้นอนุบาล 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่6 นักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก จำนวน 43 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ วัดบ้านทวน

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนและบริจาค จัดซื้อ ถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านสระลุมพุก
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ต้อนรับครูย้ายคนใหม่”