โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ฉีดวัคซีน Pfizer

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร พร้อมด้วย ครูประจำชั้นอนุบาล 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่6 นักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก จำนวน 43 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ วัดบ้านทวน

You may also like...