โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ต้อนรับครูย้ายคนใหม่”

📍วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นำโดย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคุณครูเนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุก 2 ท่าน คือ

🔴1.นางสาววาสนา มิ่งเมือง จากโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา)

🔴2.นางสาวคชาภรณ์ พวงมาลัย จากโรงเรียนบ้านลำอีซู

You may also like...