โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนนำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนและตัวแทนคณะครูนำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติโดยร่วมให้กำลังใจกับ เด็กชายธฤษณุ ทองกัลยา นักเรียน ชั้น ป.6/2ที่ได้เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขค 2 เข้าสอบระดับประเทศในรอบที่สอง

Previous post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนนำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ