โรงเรียนบ้านหลุมหินเข้าร่วมประชุม รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์ 2( My School Project )  

โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์ 2( My School Project ) ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร่วมประชุม My School Project (31 พค. 65)
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนพฤษภาคม 28/2565