โรงเรียนบ้านหลุมหินเข้าร่วมประชุม รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์ 2( My School Project )  

โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์ 2( My School Project ) ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

You may also like...