โรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร่วมประชุม My School Project (31 พค. 65)

การประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 “รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์2” (My School Project)
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร่วมการการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์2 (My School Project)
ณ ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

You may also like...