โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

ได้กล่าวเปิดประชุมกองลูกเสือโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

You may also like...