วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

ได้กล่าวเปิดประชุมกองลูกเสือสำรองโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประจำปีการศึกษา 2565