โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

ได้กล่าวเปิดประชุมกองลูกเสือสำรองโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประจำปีการศึกษา 2565

Previous post ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนมิถุนายน 31/2565