วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นำโดยนายศักด์ชาย ผิวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ พร้อมคณะคุณครู เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบงาน 4 ฝ่าย

You may also like...