วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นำโดยนายศักด์ชาย ผิวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ พร้อมคณะคุณครู เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบงาน 4 ฝ่าย

Previous post โรงเรียนบ้านซ่องจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
Next post โรงเรียนบ้านซ่องเข้าโครงการฝึกอบรบวิชาชีพระยะสั้นในโรงเรียนครือข่ายกองทุนการศึกษาหลักสูตรงานช่อมรถจักยานและงานทำขนมไทย ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี