โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณโดยรอบชุมชนหนองสาหร่าย

You may also like...