วันนี้เป็นวันพระ ครูอารมณ์ แย้มศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ทำบุญที่วัดเขาจำศีล(บ้านหลุมหิน) เวลา 7.30 น. เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ อิ่มบุญ อิ่มท้อง