กองลูกเสือโรงเรียนบ้านซ่องจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อทบทวนคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและวัด

You may also like...