กองลูกเสือโรงเรียนบ้านซ่องจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อทบทวนคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและวัด

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด”รับการการนิเทศ ติดตาม ตรวจ ประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมฯ”(29มิย.65)
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติปี65”(1 กรกฎาคม 2565)