โรงเรียนบ้านซ่องต้อนรับโรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบงาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

You may also like...