โรงเรียนวัดเบญพาด”รับการการนิเทศ ติดตาม ตรวจ ประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมฯ”(29มิย.65)

เมื่อวันพุธ ที่29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดเบญพาดเข้ารับการการนิเทศ ติดตาม ตรวจ ประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
นำโดย นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นางไข่มุก มีแสง , นายศุภภัทร์ มีแสง ,นางลักขณา หมดทุกข์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมี นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด , นางสาวสุนิษา แสงแพร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการนิเทศและให้การต้อนรับ

Previous post ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565
Next post กองลูกเสือโรงเรียนบ้านซ่องจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อทบทวนคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและวัด