โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ห้องเรียนอาชีพ” ของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565

Previous post โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (HBLC) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565