โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ห้องเรียนอาชีพ” ของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565

You may also like...