จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รับการตรวจสุขภาพ พร้อมตรวจคัดกรองความเข้มข้นของเลือด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นขอขอบคุณ คุณหมอ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโลกสี่หมื่นทุกท่านที่ให้บริการการตรวจสุขภาพนักเรียนในครั้งนี้

You may also like...