โรงเรียนบ้านสะลุมพุก การนิเทศ ติดตาม ตรวจประเมินการดำเนินานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้ารับการการนิเทศ ติดตาม ตรวจ ประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม นำโดย นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นางไข่มุก มีแสง , นายศุภภัทร์ มีแสง ,นางลักขณา หมดทุกข์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมี นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการนิเทศและให้การต้อนรับ

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมหน้าเสาธง
Next post ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2