โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ขอขอบคุณ

นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสายฝน บุญยัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางอัจฉรา รอดภ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน และนางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดครัอพนัน ที่ได้มาเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษเกณฑ์ ว.21 ให้กับนางวันดี โชคสมกิจ ครูโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

You may also like...