โรงเรียนวัดบ้านทวน ดำเนินงานกิจกรรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน (ต้นไม้พูดได้)

ภาพการดำเนินงานกิจกรรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน (ต้นไม้พูดได้)

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้จัดงาน 1 กรกฎาคม “วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ”
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ทั้ง 4 รูป จากวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาสอนการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้กับนักเรียน