โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้จัดงาน 1 กรกฎาคม “วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ”

1 กรกฎาคม “วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ” ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

You may also like...