กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

You may also like...