โรงเรียนบ้านหลุมหินแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

11 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหินนำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยเดินขบวนแห่รอบบริเวณหมู่บ้านหลุมหินเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญกับทางโรงเรียน และได้นำเทียนเข้าพรรษาถวายแก่วัดเขาจำศีล(บ้านหลุมหิน) พร้อมทั้งฟังธรรมเทศนาจากเจ้าอาวาสฯ รับศีลรับพร เพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิตต่อไป

You may also like...