วันจันทร์ ที่ 11 ก.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ให้การต้อนรับ ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ที่ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายคิดเลขเป็น ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านทวน