โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์และ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันอังคาร ที่ 12 ก.ค.65 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์และ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

You may also like...