โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

♦️กิจกรรมแห่เทียนพรรษา♦️

🗓️วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา ณ วัดหนองขุย และ วัดหัวรัง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

You may also like...