โครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลห้วยหนองโรงลดอุบัติเหตุ (ตำบลห้วยสะพาน- ตำบลหนองโรง)

20 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหินโดยนางอารมณ์ แย้มศักดิ์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหินเข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลห้วยหนองโรงลดอุบัติเหตุ (ตำบลห้วยสะพาน- ตำบลหนองโรง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

Previous post การสอบวัดความสามารถทางการอ่านและการเขียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Next post การประเมินโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ