โครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลห้วยหนองโรงลดอุบัติเหตุ (ตำบลห้วยสะพาน- ตำบลหนองโรง)

20 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหินโดยนางอารมณ์ แย้มศักดิ์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหินเข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลห้วยหนองโรงลดอุบัติเหตุ (ตำบลห้วยสะพาน- ตำบลหนองโรง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

You may also like...