การประเมินงานระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน เเละครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอกได้เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่ และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 นำโดยท่าน ผอ.เกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก

You may also like...