การประเมินงานระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน เเละครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอกได้เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่ และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 นำโดยท่าน ผอ.เกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Classroom ประจำปีการศึกษา 2565
Next post การประเมินเพชรเสมากาญจน์2 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (Sp3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย