การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (sp3) ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (sp3) ระดับประถมศึกษา โดยมีคุณครูสำรวย ใจตรง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับการประเมิน

Previous post การประเมินเพชรเสมากาญจน์2 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (Sp3) ระดับปฐมวัย
Next post การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (sp3) ระดับปฐมวัย