การประเมินเพชรเสมากาญจน์2 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (Sp3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รับการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีนายสิขรินทร์ เครือน้อย เป็นผู้รับการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการเพชรเสมากาญจน์สอง ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (SP3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...