การประเมินเพชรเสมากาญจน์2 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (Sp3) ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รับการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูดีเด่น ระดับปฐมวัย โดยมีนางสาวสุชญาภัค คชาชาติ เป็นผู้รับการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการเพชรเสมากาญจน์สอง ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (SP3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...