การประเมินเพชรเสมากาญจน์2 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (Sp3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 รับการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีนางสาววัชรา แก้วประชา เป็นผู้รับการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการเพชรเสมากาญจน์สอง ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (SP3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...