โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ ในการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ มา ณ โอกาสนี้

You may also like...