โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ตรวจสุขภาพนักเรียน”

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุก โดย นางวันเพ็ญ วิเศษสิงห์ ผอ.รพ.สต บ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคุณหมอ และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสุขภาพนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภาวะโลหิตจางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1