โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นำโดย นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่กวีเอกของโลก ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยมีกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย นักเรียนร่วมเรียนรู้อย่างมีความสุข

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น🏠

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

You may also like...