โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับครูณฐวัฒน์ วรรณปัญญกฤต (ครูเพชร) พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาส่งครูเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กจ.2

วันจันทร์ ที่ 1 ส.ค.65 เวลา 15.00 น. นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับครูณฐวัฒน์ วรรณปัญญกฤต (ครูเพชร) พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาส่งครูเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กจ.2

You may also like...