โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Previous post เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา