โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

You may also like...