โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตัดต้นไม้ใหญ่ บริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันภัยพิบัติ เนื่องมากจาก ลม และฝน ในฤดูฝน

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตัดต้นไม้ใหญ่ บริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันภัยพิบัติ เนื่องมากจาก ลม และฝน ในฤดูฝน

You may also like...