โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตัดต้นไม้ใหญ่ บริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันภัยพิบัติ เนื่องมากจาก ลม และฝน ในฤดูฝน

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตัดต้นไม้ใหญ่ บริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันภัยพิบัติ เนื่องมากจาก ลม และฝน ในฤดูฝน

Previous post โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช และฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
Next post โครงการอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการสำหรับเลื่อนวิทยฐานะเป็น “ครูเชี่ยวชาญ” (คศ.4) ในการประเมินวิทยฐานะแบบ วPA