กิจกรรมออกหน่วยบริการตัดผมฟรีของโรงเรียนสอนเสริมสวยทีเอ็มอะคาเดมีแฮร์ดีไซน์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ต้องขอขอบพระคุณแทนนักเรียน ที่ท่านเสียสละเวลาพร้อมทั้งบริการตัดผมให้ฟรีและทำทรงผมนักเรียนถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

You may also like...