กิจกรรมออกหน่วยบริการตัดผมฟรีของโรงเรียนสอนเสริมสวยทีเอ็มอะคาเดมีแฮร์ดีไซน์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ต้องขอขอบพระคุณแทนนักเรียน ที่ท่านเสียสละเวลาพร้อมทั้งบริการตัดผมให้ฟรีและทำทรงผมนักเรียนถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

Previous post โครงการอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการสำหรับเลื่อนวิทยฐานะเป็น “ครูเชี่ยวชาญ” (คศ.4) ในการประเมินวิทยฐานะแบบ วPA
Next post การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2565