กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนบ้านหลุมหิน

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหลุมหินขอขอบคุณ คณะครูจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อ และชี้แจงรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียน พร้อมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักเรียนจะได้รับในการศึกษาต่อกับทางโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหลุมหิน จำนวน ๒๖ คน เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อของนักเรียนที่สนใจ

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “โรงเรียนดีวิถีพุทธ”
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตำบลหนองโรง ที่เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล