วันที่ 9 สิงหาคม 2565 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ด้านที่ 1 และด้านที่ 2

You may also like...