เชิญชวนตอบคำถามออนไลน์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญ นักเรียน ครู และบุคลากรทั่วไป เข้าร่วมตอบคำถามเชิงวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565 ตามลิ้งค์ด้านล่าง พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านอีเมลล์ของท่าน 👇🏻👇🏻

https://forms.gle/jCvU3GeuPPL7g1Ps8

ระบบจำกัดสิทธิ์ตอบคำถามวันละ 100 คน สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 สิงหาคม 2565

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตำบลหนองโรง ที่เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี