โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี

ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธและบุคคลต่าง ๆ เพื่อรับใบประกาศของศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศให้สำนักงานเขตพื้นการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีทุกเขต ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธและบุคคลต่างๆ เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กำลังใจในการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี ใน เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น

๑) ประเภทโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ระดับยอดเยี่ยม

๑.๒) โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๒

You may also like...