โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมร่างโครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่1/2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอร่างโครงงานคุณธรรม โดย นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาร่างโครงงานคุณธรรม พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำเสนอร่างโครงงานคุณธรรม

You may also like...