โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ทำบุญวันพระ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมทำบุญวันพระ ณ วัดหนองขุย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมแก่นักเรียน

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมร่างโครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่1/2565
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมโครงการค่ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร