กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดูแลช่วยเหลือและคัดกรองนักเรียน นำโดย นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก และ แกนนำสภานักเรียน โดยวิทยากรให้ความรู้ ร.ต.ต.ชาคริต สมพรมทิพย์ และ ด.ต.สมพงษ์ กลัวผิด ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

You may also like...