กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดูแลช่วยเหลือและคัดกรองนักเรียน นำโดย นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก และ แกนนำสภานักเรียน โดยวิทยากรให้ความรู้ ร.ต.ต.ชาคริต สมพรมทิพย์ และ ด.ต.สมพงษ์ กลัวผิด ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมถวายพระพร ร.10
Next post นิเทศภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้านิเทศชั้นเรียน